Adatvédelmi szabályzat

Jelen adatvédelmi szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a www.azencontigom.hu weboldalhoz (a továbbiakban: Weboldal) kapcsolódó adatkezelés feltételeit szabályozza.

A Weboldal felhasználói [a továbbiakban: Felhasználó(k)] által megadott személyes adatokat a Johanis Bt. (székhely: 7694 Hosszúhetény, Kosbor utca 2., cégjegyzékszám: 02-06-074387, nyilvántartó hatóság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága, adószám: 25347953-2-02.) NAIH azonosító szám: NAIH-88466/2016.; e-mail: [email protected]; a továbbiakban: Adatkezelő) bizalmasan, a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli.

Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. könyvelő, fuvarozó vállalat) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

Az adatkezelő megnevezése

Cégnév: Johanis Bt.
Székhely és levelezési cím: 7694 Hosszúhetény, Kosbor utca 2.
Telefonszám: +36 72 200 245
Email cím: [email protected]
Adatkezelési nyilvántartási szám (hírlevél): NAIH-88466/2015

Adatfeldolgozók megnevezése

Cégnév: Horváth Dávid ev.
Cím: 1149 Budapest, Szugló u. 82
Tevékenység: marketing tevékenység

Cégnév: S Nagy Bt.
Cím: 7300 Komló, Fenyő u 3.
Tevékenység: könyvelés

Cégnév: Magyar Posta Zrt.
Cím: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2–6.
Tevékenység: futárszolgálati tevékenység

A Szolgáltató az elektronikus számla kibocsátása érdekében Felhasználó által megadott adatokat továbbítja a NetSoft Informatika Kft. által üzemeltetett Okos-Ügyvitel rendszer részére. Az adattovábbítás célja: a Felhasználó részére elektronikus, ill. papír alapú számla kiállítása, melyet a Szolgáltató elektronikus úton, a Felhasználó által megadott email címre, vagy nyomtatott formában a Felhasználó postai címére küld.

A www.arukereso.hu (Naspers OCS Hungary Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70–72., Adószám: 24868291-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-186759) Megbízható bolt programjának működése érdekében a Webáruházban történő vásárlások után a vásárló e-mailcíme, illetve az általa megvásárolt termék megnevezése az arukereso.hu részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az így továbbított személyes adatokat a Naspers OCS Hungary Kft. a www.arukereso.hu Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli.

A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

A Szolgáltató a személyes adatokat WebSupport Kft. (841 04 Bratislava, Staré Grunty 12, Adószám: SK2021869234, Cégjegyzékszám: 36 421 928) tárhelyszolgáltatónál található szervereken elektronikusan tárolja. A számlázási adatokat a Szolgáltató a telephelyén és székhelyén (cím lásd fent) is tárolja, valamit a NetSoft Informatika Kft. által üzemeltetett tárhelyen elektronikusan is tárolja.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Szabályzat módosításával tájékoztatja a Felhasználókat.

Jelen Szabályzat célja, hogy teljes körűen biztosítsa a Weboldal működési körében felmerülő adatkezelés szabályait, továbbá ilyen adat illetéktelen harmadik személy által történő megszerzése vagy felhasználása, esetleges nyilvánosságra hozatala elleni védelmet.

Az Adatkezelő, mint a Weboldal üzemeltetője, jogosult a jelen Szabályzatot a Felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan módosítani. A Felhasználók a módosítás hatálybalépését követően a Weboldal használatával automatikusan elfogadják a módosított Szabályzatot.

Az Adatkezelő a Weboldalon a Felhasználók által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseivel összhangban kezel és gondoskodik azok biztonságáról.

Az Adatkezelő a biztonságos adatkezelés érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz, adattovábbításhoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi intézkedést megteszi, illetve biztosítja.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a Felhasználó a Szabályzatban foglalt valamennyi rendelkezést  megismerhesse, illetve hogy jelen Szabályzat a Felhasználó részére a Weboldalon hozzáférhető legyen.

Az Adatkezelő a Felhasználó által megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok helytállóságáért felelősségét kizárja. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Felhasználót terheli.

Az Adatkezelő a tőle elvárható módon megteszi a szükséges intézkedéseket az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek garantálása érdekében.

Személyes adatainak megadásával a Felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy az általa megadott személyes adatokat az Adatkezelő a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelje, azok az Adatkezelő adatbázisába bekerüljenek és azokat az Adatkezelő – a Felhasználó esetleges írásbeli tiltási nyilatkozatáig – a Weboldalon való regisztráció, kapcsolattartás, a Weboldalon történő vásárlással kapcsolatos kommunikáció céljából, továbbá marketing kommunikációs célból (ideértve az elektronikus hírlevél küldését is) az adatok megadásától számított legfeljebb 10 évig kezelje, illetve szerződéses partnerei felé a vásárlás lebonyolítása érdekében továbbítsa, kivéve, ha a Felhasználó az adatainak törlését kéri, avagy kifejezett hozzájárulását adta ahhoz, hogy azokat az Adatkezelő további meghatározott ideig kezelje. Adattovábbításra a Weboldalon történő vásárlás esetén kerül sor, az Adatkezelő a vele a Weboldalon történő értékesítésre irányuló szerződéses jogviszonyban álló partner (a továbbiakban: Partner) részére továbbítja a Felhasználó által megadott, a vásárlás lebonyolításához szükséges személyes adatokat. A Partner adatkezelésének jogszerűségéért az Adatkezelő felelősségét kizárja. Az Adatkezelő személyes adatokat csak Partnerek részére továbbít. Az Adatkezelő személyes adatot harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem továbbít. Egyéb esetekben az érintett személyes adatait hozzájárulása nélkül az Adatkezelő nem továbbítja, nem teszi közzé, harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, kivéve, ha ezt jogszabály írja elő.

A Weboldalra látogatással valamennyi Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő  információk rögzítéséhez szükséges külső szolgáltatók által kezelt cookie-kat használjon a Weboldallal összefüggésben.

Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Weboldal használata során generálódnak és, amelyeket a Weboldalon használt cookie-k a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzítenek. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a Weboldalra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag a cookie-kat kezelő külső szolgáltatók és az Adatkezelő fér hozzá.

Adatkezelő a Weboldalon kizárólag külső szolgáltatók (Google, Facebook) cookie-jait használja. A cookie-k rövid szöveg fájlok, amelyeket a Weboldal küld a Felhasználó számítógépének merevlemezére, és a Felhasználóra vonatkozó információkat tartalmaznak.

Az Adatkezelő a Weboldallal összefüggésben igénybe veszi a Google Analytics rendszer szolgáltatásait. A Google Analytics által kezelt cookie-k a Weboldalra látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok mérését segítik. A cookie-k által gyűjtött információk a Google által üzemeltetett külső szerverekre kerülnek továbbításra és tárolásra. A Google ezeket az információkat az Adatkezelő érdekében elsősorban arra használja, hogy nyomon kövesse a Weboldal látogatottságát és a Weboldalon végzett tevékenységekről elemzéseket készítsen. A Google ezeket az információkat jogosult harmadik személyek részére továbbítani, amennyiben ezt jogszabály kötelezővé teszi. A Google jogosult továbbá ezeket az adatokat az általa az adatok feldolgozásához igénybe vett harmadik személyek részére is továbbítani. Az adatok Google Analytics általi kezeléséről a Google Analytics tud részletes felvilágosítást adni (http://www.google.com/analytics).

Az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók (Google, Facebook) internetes webhelyeken jelenítik meg. Ezek a külső szolgáltatók (Google, Facebook) cookie-k segítségével tárolják, hogy a Felhasználó korábban már látogatást tett az Adatkezelő Weboldalán, és ez alapján – személyre szabottan – jelenítik meg a hirdetéseket a Felhasználónak (azaz remarketing tevékenységet folytatnak).

A Google cookie-használata letiltható a Hirdetésbeállítások (bővebb információ: http://www.google.hu/policies/technologies/ads/) segítségével. A Felhasználók a Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/choices/) leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.

A fent említett külső szolgáltatók adatkezelésére az ezen szolgáltatók által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

A személyes adatok megadása önkéntes, azonban a Weboldalon történő vásárlás feltétele. Az adatkezelési időtartam lejártával, illetve az adatok törlése iránti kérelmének kézhezvételét követő 30 napon belül az Adatkezelő a személyes adatokat a nyilvántartásából törli.

Az Adatkezelő az adatkezelés során az alábbi elveknek megfelelően jár el:

  1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
  2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
  3. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
  4. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

A Felhasználónak bármikor lehetősége van arra, hogy  tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, valamint kérje azok helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.

Amennyiben a Felhasználó személyes adatainak módosítását, törlését kéri, illetve információt kíván kérni adatai kezeléséről és ezzel kapcsolatos jogairól, ezt a Johanis Bt. (székhely: 7694 Hosszúhetény, Kosbor utca 2.) postai címére küldött írásbeli nyilatkozattal vagy az [email protected] e-mail címre küldött e-mail útján teheti meg. A beazonosítás miatt kérjük a Felhasználókat, hogy mindig adják meg pontos személyes adataikat.

A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó adatairól és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá arról, hogy kiknek és milyen célból továbbítja vagy továbbította az adatokat.

Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ezen kívül a Felhasználót megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is, amennyiben

  1. a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személyjogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
  2. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  3. a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 munkanapon belül megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a kérelmező tiltakozása megalapozott, az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a 6. pontban hivatkozott határidőt elmulasztja, jogosult – annak közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://www.naih.hu
E-mail cím: [email protected]